اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۴۱:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۳۰
غروب آفتاب
۱۹:۱۵:۰۸
اذان مغرب
۱۹:۳۱:۲۲