اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۵۴:۵۸
طلوع افتاب
۰۷:۱۵:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۲۲:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۸:۳۷
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۵۳