اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۴:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۵:۱۱
اذان ظهر
۱۲:۲۸:۴۸
غروب آفتاب
۱۸:۱۱:۴۰
اذان مغرب
۱۸:۲۸:۰۴