اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۳۷:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۱۱
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۴۰
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۱۳