اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۷:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۱۷