برچسب ها - حسین آقایی جنت مکان
برچسب: حسین آقایی جنت مکان
رویکرد مثبت امنیتی و آسیب شناسی اعتراضات اخیر
حسین اقایی جنت مکان _فروکش کردن سطع اعتراضات مردم... دیروز دکتر حسین زاده معاونت امنیتی سیاسی استاندار_ که از... بلوغ اجتماعی است / حسین اقایی جنت مکان مدیر گروه...
کد خبر: ۵۵۰۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده خوزستان
لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار...
شده نیست لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان... پوریتأیید7ابوالقاسمامان کاهتأیید8محمدسعیدانصاریرد9محمدحسینبختیاریتأیید10سعیدبغلانی صوینخیعدم احزاز11طاهابغلانی نژادرد12علیبهارستانیتأیید13علیرضاپورحسن فلاحیهعدم احزاز14مرتضیتفریشیتأیید15ستارجابری پوررد16میلادجانفربان لاریچهتأیید17سیدعبدالصالحجلویانیتأیید18فاضلحاجی زاده... ابراهیمیعدم احزاز19عظیمحمزه مطوریرد20عبدالهحمیدیتأیید21فریدهحمیدیعدم احزاز22حسنخسروی پوررد23عبدالرحیمخلف مرادرد24جمشیدخلقیتأیید25سیدحسیندهدشتیتأیید26یوسفستاره ناصریتأیید27جوادسعدون زادهرد28غلامرضاشرفیتأیید29پریساشهر امیریرد30آتناشهروشعدم احزاز31هوشنگشیرمردیرد32سیدرضاطباطباییرد33علیعلی... خوزستانحوزه اندیمشکردیفنامنام خانوادگینتیجه1سعیدآزادیانصراف2ناصرارجمندعدم احراز3علی عباسبهمنشانصراف4ماشاالهپاپیعدم احراز5بابکجمالی فرانصراف6فریدونحسنوندتأیید7سیدعلیحسینیانصراف8سیدحمزهحسینی فردرد9صیدعیسیداراییتأیید10عبدالکریمدرویش زادهعدم احراز11اکبررجب...
کد خبر: ۱۶۷۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۲


لیست کامل کاندیداهای تایید و رد صلاحیت شده در استان خوزستان
لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار...
شده نیست لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان... ابوالقاسم امان کاه تأیید 8 محمدسعید انصاری رد 9 محمدحسین... مراد رد 24 جمشید خلقی تأیید 25 سیدحسین دهدشتی تأیید... فر انصراف 6 فریدون حسنوند تأیید 7 سیدعلی حسینی انصراف...
کد خبر: ۱۶۷۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۲