شب و روز سرد خوزستان / دهدز ۷-، حومه اهواز ۱.۴-

دمای هوا در برخی ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح چهارشنبه به زیر صفر رسید و دیگر شهرهای خوزستان نیز در تجربه‌ای کم‌سابقه دماهای نزدیک به صفر را تجربه کردند. در این میان دهدز، با منفی ۷ درجه سانتیگراد سردترین شهر خوزستان بوده است و اهواز پس از تجربه دمای منفی ۲ درجه در روز قبل از آن، به ۱.۶ درجه رسید و حومه اهواز نیز همچنان با منفی ۱.۴، زیر صفر را ثبت کرد.

در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در دهدز منفی ۷، ایذه منفی ۳.۳، دزفول منفی ۲.۶، گتوند منفی ۲.۳، لالی منفی ۱.۹، شوش منفی ۱.۴ و ایستگاه کشاورزی اهواز منفی ۱.۴ ثبت شده است.

در بستان نیز دما منفی ۰.۹ و در مسجدسلیمان منفی ۰.۲ بوده است. در این مدت دمای هوا در رامهرمز صفر، حسینیه ۰.۴، بهبهان ۰.۸، امیدیه ۱.۶، اهواز ۱.۶، هندیجان ۲.۴، آغاجاری ۲.۷، شادگان ۳.۱، ماهشهر ۳.۲ و آبادان ۳.۹ بوده است.