مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان:
فاز دوم پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک تابستان وارد مدار می‌شود

محمود دشت‌بزرگ با اشاره به روند اجرایی ساخت این پست، بیان کرد: فاز اول پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک به ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر در سال ۹۶ وارد مدار شد و از سال گذشته روند تکمیل فاز دوم و سوم این پست به ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر دیگر، شروع شده است.

وی تصریح کرد: ورود و خروج این پست از طریق خط ۴۰۰ کیلوولت دومداره کارون ۳ - امیدیه تنظیم شده و از طریق یک خط چهارمداره ۱۳۲ کیلوولت، برق را به شبکه‌های پایین دستی منتقل می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان افزود: این پست بزرگترین پست انتقال ۴۰۰ کیلوولت ناحیه مارون (شهرستان‌های ایذه، باغملک و رامهرمز) با تجهیزات مدرن است که در حال احداث و نهایی شدن است.

دشت‌بزرگ تاکید کرد: فاز دوم این پروژه در تابستان پیش رو و فاز سوم در تابستان ۱۴۰۰ وارد مدار می‌شود و با ورود این پست، پایداری شبکه برق در این مناطق افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.