خوزستان مه‌آلود می‌ماند

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: تا روز چهارشنبه هفته جاری بارش پراکنده در برخی مناطق خوزستان به ویژه در ارتفاعات شمال و شرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته بهبهان با ۲۰.۸ و دهدز با ۲.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۷.۸ تا ۱۸ درجه سانتیگراد در نوسان بود.