واگذاری استقلال اهواز به اداره کل ورزش خوزستان تکذیب شد

احسان حاجی نجف در خصوص انتشار خبر واگذاری باشگاه استقلال اهواز به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، با تکذیب این خبر، اظهارکرد: نامه ای از سوی ارسطو جهانداری، مالک این باشگاه مبنی بر هبه کردن استقلال اهواز تاکنون به اداره کل ارسال نشده است.

رییس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به این که اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، کار نظارت و هماهنگی بر باشگاه های ورزشی را برعهده دارد، گفت: هیچ واگذاری انجام نشده است و این اداره کل هیچ گونه بدهی را نمی تواند پرداخت کند، چرا که قانونا اداره کل ورزش و جوانان نمی تواند در لیگ های کشوری تیم داری کند.

وی این حرکت صورت گرفته از سوی مالک باشگاه و پخش نامه پیش از ارسال به اداره کل ورزش و جوانان را عوام فریبی دانست و عنوان کرد: مالک باشگاه بهتر است، بیش از این با احساسات هواداران این تیم ریشه دار بازی نکند و هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این باشگاه اقدام نماید.