پاکسازی یک اثر تاریخی ثبت جهانی درخوزستان؛
بند میزان در شوشتر پاکسازی شد

محمدرضا بهادری بیان کرد: با توجه به اینکه سازه‌های آبی شوشتر در مسیر جریان آب قرار دارند هر بار طغیان رودخانه در مواقع سیلاب انبوهی از نخاله های سیلابی را روانه این آثار تاریخی می کند.

وی افزود: نظافت و پاکسازی این آثار باهدف حفظ و مرمت، سالانه چند مرتبه انجام می شود.

مدیر پایگاه سازه های آبی ادامه داد: عملیات پاکسازی این اثر تاریخی حدود سه روز به طول انجامید و انبوهی از تنه ها و شاخه های درختان از دهانه های ورودی این اثر خارج شد.

بند میزان یک بنای بسیار مهم در مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر است که رودخانه کارون را به دو شاخه شطیط و گرگر تقسیم می کند و پیشینه ساخت آن به دوران ساسانی باز می گردد.

قدمت اثر تاریخی بند میزان مربوط به دوره ساسانیان است و تا امروز پابرجاست.

این بند به همراه ۱۵ اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹(پنج تیر ۱۳۸۸) با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.

این بند(سد)، آب کارون را در هنگام ورود به شهر شوشتر به ۲قسمت تقسیم می کند که رودهای گرگر و شطیط را تشکیل می دهند.

به دلیل اینکه آب تقسیم شده در رود شطیط ۲برابر حجم آب تقسیم شده به رود گرگر است رود گرگر را دودانگه یا مسرقان و رود شطیط را چهاردانگه می گویند.

مصالح بکار رفته در بند میزان سنگ (تراشیده شده شوشتر) و ساروج هستند.

این بند از چند دهانه تشکیل شده‌ که مهمترین آنها دهانه‌ای است جدا که تنظیم آب ۲ شاخه رودخانه را انجام می‌دهد به گونه‌ای که اگر دبی گرگر بیشتر از یک سوم باشد آن را به شاخه شطیط انتقال می‌دهد و برعکس؛ و این خود از شاهکارهای معماری این بند است.

این اثر تاریخی فروردین امسال با افزایش دبی خروجی آب سد گتوند حدود ۲هفته زیر آب بود.

شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در ۸۹ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.