برداشت خرما در خرمشهر آغاز شد

 مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: پیش بینی می شود امسال چهار هزار تن خرما با نرخ توافقی از نخلداران خرمشهر خریداری و به خارج از کشور صادر شود.

محمد مطرودی اظهار داشت: قیمت توافقی خرید خرمای رقم استعمران درجه یک هر کیلوگرم ۴۸ هزار ریال و خرمای درجه ۲ حدود ۱۵ درصد کمتر از خرمای درجه یک تعیین شده است.

وی در ادامه گفت: امسال به منظور حمایت از نخلداران و کشاورزان خرمشهری قیمت خرما نسبت به سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه هزینه حمل و نقل و تهیه صندوق به عهده کارگاه های بسته بندی خرماست گفت:کارگاه های بسته بندی خرما در خرمشهر برای تحویل خرمای خریداری شده آمادگی دارند.

وی شمار کارگاه های بسته بندی خرما در خرمشهر را پنج واحد عنوان کرد و گفت: از این تعداد سه کارگاه فعال و ۲ کارگاه دیگر به دلیل کمبود نقدینگی نیمه فعال هستند و به زودی تسهیلات مورد نیاز به این واحدها پرداخت می شود.

در سال گذشته سه هزار تن خرمای عمدتا رقم استعمران از سوی کارگاههای بسته بندی در خرمشهر  به نرخ هر کیلوگرم ۲۹ هزار ریال و مابقی خرمای درجه ۲ به نرخ ۲۴ هزار و ۶۰۰ ریال خریداری شد.

شهرستان خرمشهر سه هزار و ۷۰۰ هکتار نخیلات دارد که از این میزان ۲هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و یکهزار و ۶۰۰ هکتار به مرحله ثمردهی نرسیده است. 
در سال زراعی گذشته بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ اصله انواع پاجوش نخل از نوع برحی و سایر ارقام در خرمشهر کشت شد که از این میزان ۷۰ درصد اصله پاجوش نخل بر اثر بالا رفتن شوری آب رودخانه کارون و اروند از بین رفته است. 
شهرستان خرمشهر ۴۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد.