کشت برنج در بیش از ۳۲ هزار هکتار از اراضی شوشتر

ایرج بادپیما ظهار کرد: کشت برنج در شهرستان شوشتر توسط کشاورزان منطقه از اوایل تیرماه آغاز شد و عملیات کشت تا چند روز گذشته نیز ادامه داشت.

وی با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شوشتر افزود: بیش از ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت برنج رفت.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شوشتر تصریح کرد: از این سطح ۲هزار و ۲۲۰ هکتار به روش خشکه‌کاری، ۱۴هزار و ۸۵۹ هکتار به روش نشاءکاری و ۱۵هزار و ۷۵۹ هکتار نیز به روش معمولی کشت شده است.

بادپیما در خصوص زمان برداشت محصول برنج از اراضی کشاورزی این شهرستان، عنوان کرد: برداشت این محصول آبان ماه امسال آغاز می‌شود و میانگین برداشت در هر هکتار چهار تن پیش بینی شده است. در این زمینه امیدواریم عملکرد کشت محصول در مقایسه با سال‌های گذشته بهتر شود.

وی خاطرنشان کرد: عمده رقم برنج کشت شده در این شهرستان عنبر نجفی است که بازار مناسبی نیز برای فروش دارد.