معرفی دختران اعزامی خوزستان به المپیاد استعدادهای برتر تنیس‌روی‌میز کشور

پس از برگزاری مسابقات استعدادهای برتر تنیس‌روی‌میز دختران استان، فرناز اسکندری، زهرا میراب و تینا زلکی‌زاده به عنوان نفرات برتر شناخته شدند و این تنیسورها قرار است در قالب تیم منتخب استان به دومین دوره رقابت های المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت می‌کنند.

المپیاد استعدادهای برتر کشور نیز سوم تا هفتم شهریور در اصفهان برگزار خواهد شد.