عقد قرارداد آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری مارون آغاز شد

امید حصاد با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه از عقد قرارداد برای کشت تابستانه و سالیانه اظهار کرد: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از 22 تیرماه آغاز و تا 16 مردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان‌های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زراعی و تسویه بدهی کشت‌های قبلی خود به امورمشترکان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری مارون مراجعه کنند.

حصاد، با توجه به بهبود شرایط ذخیره آب سدمخزنی مارون در سال آبی 98-97 و رسیدن به وضع ایده آل، از کشاورزان تحت پوشش شبکه‌های آبیاری مارون خواست جهت حفاظت از منابع، استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات بی رویه آن جداً خودداری کنند.

شرکت بهر‌ه‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون در شبکه‌های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از 5 هزار و 272 مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می‌کنند.