اهالی روستاهای سیل زده شوش جبران خسارت وارده را خواستار شدند

خوزستان عصر جمعه با حضور در بخش شاوور شهرستان شوش و گفت و گوی چهره به چهره با اهالی روستاهای این بخش از نزدیک در جریان مسایل و مسکلات اهالی قرار گرفت.

غلامرضا شریعتی در ابتدا مورد استقبال روستاهای مزرعه ۳، بیت غایب، بیت یباره ومزرعه طریفی قرار گرفت سپس پای صحبت برخی اهالی چند روستا درطول مسیر قرار گرفت.

اهالی روستاهای مذکور در این دیدار پرداخت خسارت کشاورزی، تامین لوازم خانگی، ترمیم سیل بندها، ترمیم وآسفالت جاده های روستایی را از استاندار خوزستان خواستار شدند که شریعتی قول پیگیری مطالبات اهالی سیل زده شوش را داده و دستور لازم را در این رابطه صادر کرد.

همچینین با حضور استاندارخوزستان ۲ طرح در روستای سیل زده بیت یباره بخش شاوور شهرستان شوش افتتاح شد.

این طرح ها شامل یک پارک و یک مهد کودک بود که توسط خیرین باهزینه بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال احداث شدند.

سیل فروردین ماه امسال خسارات بسیاری به مزارع کشاورزی، جاده های روستایی و واحدهای مسکونی تعدادی از روستاهای شهرستان شوش وارد کرد.