معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر خبر داد:
اجرای مرحله دوم طرح ملی کنترل فشار خون در دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دکتر نایب فدایی اظهار کرد: طرح ملی کنترل فشار خون بالا در سراسر کشور در دو مرحله از ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح که از ۲۷ اردیبهشت ماه تا ۱۷ خردادماه اجرا شد، اطلاع‌رسانی انجام شد و از ۱۷ خردادماه تا ۱۵ تیرماه مرحله دوم طرح که انجام غربالگری فشارخون است، اجرایی شده است.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: این طرح با تجهیز ایستگاه‌های ثابت و سیار و توانمند کردن و آموزش نیروی انسانی آغاز شده است. در حال حاضر ۸۰ ایستگاه سیار در ادارات و سطح شهر و ۸۲ ایستگاه ثابت در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در حال غربالگری فشار خون هستند و کلیه افراد ۳۰ سال و بالاتر، زنان باردار و بیماران کلیوی می‌توانند جهت سنجش فشار خون خود به این مراکز مراجعه کنند.

فدایی تصریح کرد: همچنین ۲۱۵ کاربر جهت وارد کردن اطلاعات افراد غربالگری شده در سامانه در این طرح فعالیت خواهند کرد.

وی بیان کرد: بخشی از این ارزیابی در قالب خوداظهاری است که افراد با استفاده از سامانه salamat.gov.ir می‌توانند فشار خون خود را در منزل اندازه‌گیری و در این سامانه ثبت کنند. البته ایستگاه‌های سیار نیز اطلاعات افراد غربالگری شده را باید در این سامانه ثبت کنند. همچنین کاربران ثابت مانند خانه‌های بهداشت، پایگاه‌ها و مراکز بهداشت، اطلاعات این افراد را در سامانه سیب ثبت می‌کنند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: طبق برآورد انجام شده جمعیت هدف این طرح در حوزه دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۹۵ هزار و ۸۳۵ نفر است که تاکنون ۲۴ هزار و ۵۸۸ نفر معادل ۲۵.۶ درصد گروه هدف این طرح غربالگری شده‌اند. ۱۱ هزار و ۸۳ نفر از این تعداد معادل ۶۳.۴ درصد دارای فشار خون طبیعی، ۴ هزار و ۶۰۰ نفر معادل ۲۵.۳ درصد فشار خون طبیعی بالا و ۲ هزار و ۱۰۰ نفر معادل ۱۱.۳ درصد فشار خون بالا بوده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون نسبتا این طرح به خوبی اجرا شده و در یک هفته از یک ماه زمان برای اجرای این طرح ۲۵ درصد جامعه هدف را غربالگری کرده‌ایم. امیدواریم در یک هفته باقی مانده مابقی جامعه هدف را پوشش دهیم.