آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد از 18 خرداد

ثبت درخواست انتقال یا میهمانی کلیه دانشجویان متقاضی تنها از طریق سامانه نقل و انتقالات دانشجویی به نشانی http://monada.iau.ir انجام می‌شود. ثبت درخواست در هر ترم فقط یک بار امکان‌پذیر است.

ثبت درخواست میهمانی یا انتقال دارای هزینه بررسی مدارک است و پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست، هزینه بررسی مسترد نخواهد شد. همچنین در صورت تایید نهایی، امکان ویرایش درخواست (تغییر ماده) وجود نخواهد داشت. ثبت درخواست در سامانه نیز به منزله موافقت با انتقال یا میهمانی دانشجو نیست.

 

منبع: ایسنا