راه دسترسی 30 روستای اندیکا بازگشایی شد

ورش دهنو افزود: بعد از دریافت گزارشی مبنی بر ریزش کوه در مسیر منطقه سوسن سرخاب، 2 تیم عملیاتی و یک تیم پشتیبانی به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: راهداران از ساعت 12 ظهر تا حوالی ساعت 18 توانستند با 700 مترمکعب ریزش برداری، مسیر دسترسی روستاهای این منطقه را بازگشایی کنند.

رییس راهداری و حمل ونقل جاده ای اندیکا افزود: هم اکنون این جاده به زیر ترافیک رفته و تردد در این محور به روال عادی برگشته است.

بخش چلو با جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر از بخش های تابعه شهرستان اندیکا محسوب می شود.

شهرستان اندیکا به سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان تقسیم شده و در 186 کیلومتری شمال شرق اهواز قرار دارد.

منبع: ایرنا