سامانه باران‌زا از خوزستان می‌رود

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی عمده فعالیت سامانه باران‌زا طی امروز در نیمه شرقی و شمال شرقی خواهد بود.

وی افزود: در دیگر نقاط خوزستان نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

سبزه‌زاری بیان کرد: از اواخر امروز هم با خروج سامانه بازان‌زا پدیده غالب خوزستان مه یا مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه کشاورزی اهواز با 22.4 و دهدز با 6 درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این مدت نیز بین 14 تا 22 درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

 

منبع: ایسنا