مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد:
آغاز لایروبی ۶۴ کیلومتر از نهرهای رودخانه بهمنشیر در آبادان

ناجی شهیب زاده در مراسم آغاز عملیات لایروبی انهار بهمنشیر در روستای حاج حسن حکیم گفت: این عملیات لایروبی با صرف اعتباری بیش از ۵۴۶ میلیون تومان به انجام می رسد.

وی افزود: در نظر داریم تا سال آینده نیز با جذب اعتبارات بیش‌تر، تعداد نهرهای بیشتری را لایروبی کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۴۵۰ کیلومتر نهر در بهمنشیر وجود دارد، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ کیلومتر از این انهار لایروبی شده و امروز نیز لایروبی ۶۴ کیلومتر دیگر را آغاز می کنیم.

 

منبع: مهر