7 خوزستانی در اردوی تیم‌ملی جودو نوجوانان

ابوالفضل شجاعی، محراب دارایی، حسام بابادی، سیدحسین موسوی، یاسین رحیمی‌منش، فرزاد پاپی و محمد رمضانی، هفت جودوکار خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند.

اردوی آماده‌سازی تیم‌ملی جودو نوجوانان که از 19 شهریورماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شده است، 29 شهریور به پایان خواهد رسید.

57 جودوکار به این اردو دعوت شده‌اند.

 

منبع: ایسنا