نگاهی به دستاوردهای اجرایی و فنی برنامه تحول سلامت؛
برنامه تحول سلامت در بخش بهداشت، با اهدافی چون ارتقای شاخصهاي سلامت- افزایش رضایتمندي گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت - عدالت در دسترسی به خدمات و...تدوین شد
کد خبر: ۴۲۳۰۴۷
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹ 13 May 2017
برنامه تحول سلامت در بخش بهداشت، با اهدافی چون  ارتقای شاخصهاي سلامت- افزایش رضایتمندي گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت - عدالت در دسترسی به خدمات و...تدوین شد.  

برنامه ای که فارغ از کاستی ها و نقاط ضعف، بویژه از نظر اهداف متعالی ، گستردگی ابعاد ، گوناگونی و جامعیت خدمات و ایجاد اشتغال مبتنی بر نیاز جامعه ، بی تردید می تواند فصلی بزرگ و بالنده در شناسنامه ی نظام سلامت ایران باشد.

در 20 ماهگی اجرای برنامه تحول سلامت در مرکز بهداشت غرب اهواز، با مهرداد شریفی- رییس مرکز بهداشت در دو بخش ، در مورد دستاوردهای اجرایی و فنی برنامه تحول سلامت به گفتگو پرداختم.

-  آقای مهندس 20 ماه برنامه تحول سلامت در مرکز بهداشت غرب اهواز، چگونه گذشت؟

-  با تلاش شبانه روزی، تعهد، مسئولیت پذیری همه همکاران در  سطوح ستادی و محیطی! بقول شاعر  : صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت / میوه شیرین دهد پرمنفعت ... خوشبختانه اقدامات بسیاری انجام شد و روستاییان و شهروندان از خدمات شایانی برخوردار شدند.

-  در قالب برنامه،  برای روستاییان ساکن غرب اهواز چه خدماتی ارائه شد؟

-احداث دو مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صفحه 2 و گبیر دو- راه اندازی 4خانه بهداشت جدید شامل: عشاره کوچک-سیدنبی-علی چب-آلبونیس- رونمایی از ساختمان جدید خانه بهداشت ضمیمه الباجی- بازسازی و تجهیز کامل 10 خانه بهداشت روستایی شامل: عشاره بزرگ و قلعه سحر تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی الهایی، گبیر دو و  جسانیه بزرگ تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی تصفیه شکر، سطامیه  و  دب حردان تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7(ملاشیه)، مکسر- مکسر قجریه-کاظمیه- خبینه وسطی تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ام تمیر، گسترش فضای اداری پایگاه ضمیمه الهایی واقع در مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی الهایی- بازسازی و تجهیز مرکز آموزش بهورزی و خوابگاههای خواهران و برادران- راه اندازی واحد دندانپزشکی در مرکز بهداشتی درمانی الهایی و تصفیه شکر - تجهیز و ارتقای واحدهای آزمایشگاهی  مستقر در مرکز بهداشتی درمانی شهری- روستایی الهایی و مرکز بهداشتی درمانی تصفیه شکر- راه اندازی یک واحد ارائه خدمت در روستای کریشان علیا تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ام تمیر- تجهیز کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی-تامین خودرو جهت دهگردشی تیمهای سلامت- تجهیز محلهای اقامت پزشکان جهت انجام کشیکهای شبانه  : در مراکز بهداشتی درمانی الهایی-تصفیه شکر و  ام تمیر و محل استراحت پزشکان در  ملاشیه و عین دو

-تامین 436قلم داروی اساسی و مکملها - خریداری و توزیع بیش از یک میلیارد ریال دارو و مکملهای دارویی در سال 95 و بیش از 560میلیون ریال در نیمه دوم سال94

- و برای شهروندان؟

- با راه اندازی  و تجهیز 19 پایگاه سلامت جدید در مناطق مختلف شهر به منظور سهولت دسترسی شهروندان به خدمات سلامت و ارتقای 11 پایگاه بهداشتی به پایگاه سلامت، تعداد پایگاههای سلامت غرب اهواز به 30 واحد رسید- دو مرکز خدمات جامع سلامت  جدید هم در کیانپارس و کیانشهر راه اندازی شد- بازسازی و تجهیز کامل مرکز جامع سلامت شماره 1(شیخ بها) ، 3(کوی علوی)، 4(سعدی)، 5(کیان آباد) 6( عین دو)،7(ملاشیه)،10(فرهنگشهر)-  احداث ساختمان جدید مرکز جامع سلامت شماره6( عین دو) راه اندازی واحدهای دندانپزشکی در مرکز خدمات جامع سلامت شماره 6، 10، 15(پردیس)، تجهیز واحدهای دندانپزشکی در مراکز  خدمات جامع سلامت شماره: 1- 2(بنی هاشم)-7- راه اندازی دو اتاق آموزش  آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک در مرکز خدمات جامع سلامت 10(فرهنگشهر) و  3 (کوی علوی)- راه اندازی دو کلینیک ترک دخانیات در مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک (شیخ بها)و شماره ده(فرهنگشهر)-تجهیز آزمایشگاهها و راه اندازی 11واحد نمونه گیری آزمایشگاهی در مراکز خدمات جامع سلامت شماره: یک(شیخ بها)- دو (بنی هاشم )- سه( شلنگ آباد) چهار( کوی سعدی) پنج( کیان آباد)- شش( عین دو)-هفت(ملاشیه)-هشت( کوی انقلاب) -ده(فرهنگشهر)-سیزده(کیانپارس) – پانزده( پردیس) – تامین خودرو جهت انجام بازدید ها ی کارشناسان مراکز از پایگاهها و مناطق تحت پوشش - خریداری و توزیع بیش از شش میلیارد و ششصدوهفتاد میلیون ریال مکملهای دارویی در سال 95 و حدود 2میلیارد ریال در شش ماه دوم سال 94، ازدیگر دستاوردهای  برنامه تحول سلامت برای ساکنان شهری و حاشیه شهر غرب اهواز است.  

البته در ستاد مرکز بهداشت هم ، ساخت و تجهیز نمازخانه-  تجهیز: آبدارخانه ،سالن اجتماعات، واحدهای ستادی، دفتر ریاست و زیباسازی محوطه بیرونی و داخلی در سال گذشته انجام شده است.

- خداقوت جانانه به شما و همه همکاران سختکوش! حتی فهرست کردن همه اقدامات انجام شده نیز دشوار است چه رسد به انجام! در راستای پرونده الکترونیک سلامت هم اقدامات خوبی انجام شده

- بله دقیقا! از انجام سرشماری بهداشتی جهت شناسایی گروههای هدف و انجام مصاحبه های رادیو تلویزیونی ، اطلاع رسانی در سطح شهرو شبکه های مجازی ، برپایی ایستگاههای سلامت و دعوت  از مردم  برای تشکیل پرونده و دریافت خدمات جامع سلامت، گرفته تا خریداری 460 دستگاه رایانه و لپ تاپ و توزیع در همه مراکز خدمات جامع سلامت  شهری و روستایی ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت ، همچنین کابل کشی بیش از ۳۰۰۰۰ متر و نصب بیش از 38 دکل رادیویی به متراژ 1128 متر و نیز خریداری 52 مودم 4GB  برای برای اتصال تمامی مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت  به اینترنت و شبكه داخلی .

- آقای مهندس در 20 ماهگی تحول سلامت چه خطوط و نقشهایی برای آینده ترسیم شده است؟  نکته جالب اینکه 20 ماهگی، سنی است که گفته می شود:  یک کودک قادر است خطوط افقي، عمودي ترسیم کند و ميان اين خطوط و منحني‌ها، تمايز قائل شود.

-  اشاره خوبی کردید... تحول سلامت، کودکی نوپاست و نیاز به مراقبت و تیمار دارد تا بزرگ و بالنده شود. با شناسایی دقیق نقاط ضعف، باید بتوان برای استمرارش برنامه ریزی کرد.

اما در آینده ی نه چندان دور در غرب اهواز، شاهد اتمام پروژه ی آزمایشگاه مرکز مشاوره ازدواج و ساخت مرکز جدید خدمات جامع سلامت شماره8 (کوی انقلاب)- ساخت مرکز 12( انتهای کوی علوی) خواهیم بود . ساخت مرکز  14( کیانشهر) و 11( نهضت آباد ) در زمینهای در تملک دانشگاه علوم پزشکی، بازسازی مرکز خدمات جامع روستایی ام تمیر و الباجی و  راه اندازی 2 واحد دندانپزشکی در آن مراکز، بازسازی خانه بهداشت ابوبقال و افتتاح 11 خانه بهداشت جدید طبق طرح گسترش شبکه ، از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده برای چندماه آینده است.

-  آقای مهندس در قالب برنامه تحول سلامت، برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی شغل ایجاد شد؛ کارشناسانی که کمبود تخصص شان در بدنه نظام سلامت از سالها پیش احساس می شد

-بله. تنها در غرب اهواز ،  158 نفر از فارغ التحصیلان رشته های بهداشت خانواده و مامایی تحت عنوان  «مراقب سلامت» جهت اشتغال در پایگاههای سلامت جذب شد، 117 فارغ التحصیل رشته های روانشناسی، تغذیه، بهداشت عمومی،  بهداشت محیط و حرفه ای،پرستاری، کارشناس علوم آزمایشگاهی، مدیریت  نیز جهت اشتغال درمراکز خدمات جامع سلامت .

24پزشک و دندانپزشک جدید نیز به مجموعه همکاران ما پیوست .

به تعداد  پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت نیز  سرایدار استخدام شد.

- بستر اجرایی بخوبی فراهم شد تا در بعد فنی، شاخص های بهداشتی، رشد داشته باشد

قطعا! ما در تمامی شاخصها رشد قابل ملاحظه ای داشتیم که البته با افزایش حجم نیرو و تجهیزات و ... همین انتظار هم می رفت. تنها در سال گذشته ، یک میلیون و هشتصد هزار مورد بررسی از نظر بیماریهای : کم کاری تیرویید، اچ ای وی، سالك، مالاریا،سرخک، فشارخون بالا، دیابت، آنفولانزا و سل انجام شده  و حدود 15 هزار و هفتصد مورد غربالگری نوزادان از نظر کم کاری تیرویید

به 95هزار و هفتصد نفر از گروههای هدف آموزش و مشاوره تغذیه داده شده و بیش از صدهزار نفر ، آموزش و مشاوره مباحث مرتبط با سلامت روان را دریافت کرده اند.  

در واقع، افزایش دسترسی به خدمات سلامت ، با ارتقای شاخص سلامت خانواده همراه بوده است.

بله . پیگیری و مراقبت ویژه  از سلامت بیش از 6هزار و هفتصد مادر دارای بارداری پرخطر و مراقبت از سلامت بیش از 150 هزار کودک زیر 8سال، تشکیل پرونده ، غربالگری و  مراقبت از سلامت 25هزار و چهارصد نفر از میانسالان غرب اهواز( سن 30-59سال) و انجام 12هزار  و چهارصد  ویزیت سالمندان ( 60 سال به بالا)، انجام بیش از  280 هزار و هفتصد مورد آزمایش برای گروه هدف،انجام معاینات غربالگری سلامت 20445دانش آموز پایه اول، 1651  دانشجوی جدید الورود -89 طلبه حوزه علمیه و فلوراید تراپی برای 71هزار و 750 دانش آموز زیر 12 سال شهری و روستایی ، حاصل تلاشهای همکاران ما برای ارتقای سلامت خانواده هاست.

و سلامت محیط و کار؟

 

انجام حدود 37 هزار مورد بازدید کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع  و اماکن عمومی ، 1700مورد بازدید از مطب،کلینیک و بیمارستان، 819 مورد معرفی مراکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به مراجع قضایی، جمع آوری بیش از 2060 جام قلیان ، کشف و معدوم کردن بیش از 20 تن مواد غذایی فاسد و  حدود 55هزار مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی، تنها بخشی از عملکرد کارشناسان ما در سال گذشته است. ضمن اینکه 3396 بازدید توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای از کلیه کارگاههای تحت پوشش غرب اهواز انجام شد و 115 کارگاه متخلف به دادگاه معرفی گردید. بیش از 8000نفر از کارگران کارگاهها و کارفرمایان در سال گذشته نیز در مورد مسائل مرتبط با سلامت ، آموزش دیدند.

 

و اما سخن پایانی!

مهمترین برنامه تحول سلامت، برنامه ترویج خودمراقبتی است ؛ یعنی توانمند سازی افراد برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و جامعه. در همین راستا ، اقدامات بسیاری انجام شده :  از اطلاع رسانی های گسترده در سطح شهر با همکاری شهرداری و سایر ارگانها و ادارات گرفته تا آموزش از طریق فضای مجازی و برپایی ایستگاهها و جشنواره های سلامت. 


در سال گذشته، بیش از 23 هزار نفر از شهروندان واجد شرایط غرب اهواز به عنوان سفیر سلامت  جذب شدند و آموزش دیدند و 1460 نفر از شهروندان نیز به عضویت گروههای خودیار درآمدند. هم اکنون بیش از 150 سازمان دارای شورای ارتقای سلامت در غرب اهواز وجود دارد و امیدوارم به همت و علاقه همکاران و همشهریان،  فرهنگ خودمراقبتی بسط و گسترش پیداکند.

امیدوارم بتوانیم با همکاری همه ارگانها، سازمانها و افراد، امانتدار بالاترین نعمت الهی باشیم و سلامت شهروندان را آنچنان که شایسته است، ارتقا دهیم.

منبع: تابناک
برچسب ها: مهرداد شریفی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار